مطالب توسط admin

شرایط استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

شرایط استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر: اتصال دستگاه به پریز برق از طریق محافظ برق ( UPS ) انجام پذیرد تا نوسانات برق تاثیری روی دستگاه نداشته باشد. دستگاه در هنگام استفاده در روی یک سطح صاف و افقی و بالاتر از سطح زمین قرار گیرد. دستگاه در نزدیکی وسایلی که امواج الکتریکی و مغناطیسی قوی […]

 

شرایط نگهداری کووت ( سل )

شرایط نگهداری کووت (سل): هرگز قسمت پایین کووت را با دست نمی گیرند چون نور از این قسمت کووت عبور می کند. کووت را دو بار با محلول مورد آزمایش آبکشی می نمایند. موقع استفاده از کووت ها آنها را با پارچه نرمی که پرز ندهد پاک می کنند. در صورت امکان از کاغذهای مخصوص […]