ph متر و همه چیز درمورد آنReviewed by یاسا تجهیز on Oct 30Rating: 5.0همه چیز درمورد ph مترPHمتر چیست؟ نکات مهم به هنگام استفاده از PH meter، الکترود مرجع چیست؟ نکات ایمنی نگهداری پی اچ متر - یاسا تجهیز مرجع تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

ph متر چیست؟

برای تعیین غلظت یون های هیدروژن محلول می توان از ph متر (پی اچ متر) استفاده نمود، این دستگاه با داشتن یک الکترود به عنوان شناساگر، PH محول (غلظت اسیدی و بازی) را اگر در حد 0 تا 14 باشد، اندازه گیری کند.
برای سنجش این غلظت از یک پتانسیومتر استفاده می شود تا تغییر و تحول پتانسیل های الکتریکی الکترودها را مورد سنجش قرار دهد.

برای مخلوط کردن یون ها در همدیگر، باید الکترودهایی طراحی کرد که یون خاصی را برای اینکار به وجود بیاورند. برای اندازه گیری یون های اصلی نیز می توان از الکترود انتخاب یون (ISE) استفاده شود.
برای اینکار بایستی الکترودهای شیشه ای PH متر را در محلول تامپونی که PH آن بین 4 تا 6 است، نگهداری شود و از خشک شدن آنها جلوگیری شود و در چندین نوبت به صورت منظم محلول تعویض شود.

نکات مهم برای استفاده از PH متر

اگر در حین کار متوجه خشک شدن الکترودهای شیشه ای شویم، بایستی محلول را چهار ساعت در اسید کلریدریک قرار دهیم و سپس با آب مقطر آبکشی نماییم تا بتوان مجدداً از آن استفاده کرد.
این الکترون ها معمولاً 2 سال عمر می کنند این در صورتی اتفاق می افتد که درست از آنها استفاده شود و پس از 2سال باید آنها را تعویض کرد.

برای تشخیص الکترودهای PH متر باید الکترود را در محلول یونی فرو برده و حدوداً بیست ثانیه صبر می کنیم اگر پتانسیل الکتریکی ظاهر نشود، آن الکترود فرسوده می باشد.
ناگفته نماند که الکترودها به ضربه های مکانیکی واکنش نشان می دهند.

الکترود مرجع

اگر الکترودی در شرایط تغییر غلظت محلول، پتانسیل خود را حفظ نماید، به آن الکترود، الکترود مرجع می گویند، به طور معمول این الکترودها را از جیوه تهیه می کنند.
بهترین الکترود برای اندازه گیری PH الکترود کالومل است. برای سنجش پتانسیل این الکترود آن را در PH بیشتر از 1 نگه می دارند در صورتی که ثابت بماند نشان دهنده پتانسیل بالای این الکترود است؛ برای سنجش کیفیت الکترود کالومل آن را با الکترود دیگری مقایسه می کنند.
امروزه بیشتر الکترودها را از تلفیق الکترودهای مرجع و شیشه تهیه می کنند، این الکترودها قابلیت سنجش PH در حجم های خیلی کوچک را دارند؛ برای نگهداری آنها از محلول غلیظ نمکی استفاده می کنند.
الکترودهای مرجع توانایی پوشیده شدن از طریق زواید پروتئینی را ندارند، برای تمیز کردن این الکترودها از محلول پسین استفاده می شود که 2ساعت بعد باید آنها را آب مقطر شست.

نکات ضروری به هنگام استفاده از PH متر:

باید از بابت سالم بودن (بدون هیچگونه ترک خوردگی و یا هر نوع آسیب دیدگی) مطمئن شویم.

برای شستشو حتماً از آب مقطر استفاده شود.

برای پرکردن روزنه الکترود از درپوش لاستیکی که نوک آن بریده شده است، استفاده می شود.

نکته آخر برای خارج کردن حباب های موجود در بافر الکترود، الکترودها را کج و راست می کنند.

یاسا تجهیز – مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی